نشست هم اندیشی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتگل با  اعضای هیئت ‌علمی و اساتید مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان و دانشگاه صنعت نفت با محوریت آینده نگری سیاست های حوزه انرژی برگزار شد.

در این نشست، ریاست مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان به ارائه ظرفیت های استان خوزستان و مجتمع آموزشی در زمینه های آموزش و پژوهش پرداخت.

"نرگس ظهرابی"، در خصوص لزوم حمایت از گسترش آموزش های تخصصی و فنی به منظور توانمندسازی کارکنان صنعت آب و برق و کاهش هزینه های عملیاتی، توانمندسازی جوامع محلی وچگونگی صادرات خدمات فنی تخصصی سخن گفت.

در ادامه پس از پیشنهاد نخبگان صنعت آب و برق در زمینه های، سرمایه گذاری و پژوهش، سیاست های بازار برق و توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری ظرفیت های این دانشگاه و محدودیت های موجود در زمینه توسعه فعالیت های آن مورد بررسی قرار گرفت.

"فریدون عباسی دوانی" نماینده کازرون و کوه چنار و رئیس کمیسیون انرژی، ضمن قدردانی از نقطه نظرات ارائه شده به بیان دیدگاه های کمیسیون انرژی در مورد لزوم حمایت از جوامع محلی و استان های میزبان صنایع حوزه انرژی سخن گفت.

وی ضمن اعلام آمادگی این کمیسیون جهت دریافت نظرات کارشناسی نخبگان صنعت، به لزوم استقرار واحدهای ستادی حوزه نفت و انرژی در استان های جنوبی، به منظور درک بهتر از شرایط محیطی این استان ها اشاره کرد.

در پایان نشست فوق، "علیرضا ورناصری" نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل ضمن دعوت از نخبگان صنعت  نفت و آب و برق به مشارکت در تدوین سیاست های کلان این حوزه به بیان آمادگی کامل این کمیسیون جهت ایجاد ۸حلقه ارتباطی میان سیاست گذاران، تصمیم گیران و ذی نفعان حوزه انرژی پرداخت. اعضای هیئت علمی و اساتید حاضر در جلسه نیز آمادگی کامل خود جهت همکاری با این کمیسیون را اعلام نمودند.

 

منبع: روابط عمومی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان
خبرنگار: سعید میرداودی