به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، کارگاه آموزشی “آشنایی با کاربرد هوش مصنوعی در صنعت آب و برق" به همت دفتر آموزش سازمان و با همکاری و مشارکت مجتمع عالی آب و برق خوزستان در روزهای یکم و دوم اسفند ۱۴۰۲” با تدریس علی فخاری، دکترای هوش مصنوعی، رباتیکز، از متخصصین توسعه ی هوش مصنوعی در صنعت کشور و با حضور جمع کثیری از کارشناسان و مدیران سازمان آب و برق خوزستان در سالن آمفی تئاتر سازمان برگزار شد.

در این کارگاه در ابتدا به چیستی و مبانی هوش مصنوعی پرداخته شد و سپس به مباحثی چون رویکردهای هوش مصنوعی در حل مسئله و جا نمایی آن در مسائل مختلف اشاره شد؛ در انتها نیز به انطباق هوش مصنوعی با استانداردهای صنعتی و کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت آب و برق پرداخته شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان