ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم کنترل و حفاظت کلیدخانه 400/132 kv سد و نیروگاه مسجدسلیمان با موفقیت به اتمام رسید.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاون فنی و مهندسی سد و نیروگاه مسجدسلیمان گفت: تست و ارزیابی سیستم های کنترلی و حفاظتی(PLC - TPS) کلیدخانه این نیروگاه در سه مرحله با موفقیت انجام شد.
" فرزاد جونعلی وند " افزود: پس از اخذ مجوز لازم جهت انجام این تست ها، اقداماتی از قبیل اندازه گیری و ارزیابی شکل موج های ورودی و خروجی از سیستم LMU، وضعیت اتصال سیستم LMU به زمین، اتصال کابل کواکسیال و بررسی پهنای باند اتصال زمین به سیستم LMU نیز مورد بازبینی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در این ارزیابی و بازبینی، ولتاژ شارژر و ولتاژ تغذیه سیستم(PLC, TPS)، سرویس دستگاه، تنظیم فرستنده و گیرنده، بررسی لامپ های هشدار، وضعیت اتصال گلند کلیه کابل ها و تابلوها نیز بررسی و سرویس شد.
سیستم های PLC, TPS, LMU وظیفه ارسال، دریافت و نظارت بر کلیه فرامین کنترلی و حفاظتی کلیدخانه نیروگاه مسجدسلیمان را بر عهده دارد.
سد و نیروگاه مسجدسلیمان نقش بسیار مهمی در کنترل فرکانس شبکه برق کشور دارد.