تست دوره ای سیستم PLC و TPSخط 400 کیلوولت مسجدسلیمان _ گلپایگان، با نظارت شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان و برق منطقه ای اصفهان انجام شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان با بیان اینکه نتایج تست ها رضایت بخش است، افزود:  این خط انتقال به مسافت 280 کیلومتر یکی از خطوط انتقال فرامنطقه ایست که برق منطقه ای جنوبغرب کشور را از طریق کلیدخانه های نیروگاه مسجدسلیمان_ گلپایگان به برق منطقه ای اصفهان متصل می کند.

"فرهاد علیدوستی" ادامه داد: تستPLC,TPS ( tele protection system) خط انتقال گلپایگان به دلیل اینکه فرامنطقه ای است، توسط شرکت پیمانکار دیسپاچینگ ملی (موج نیرو) انجام می شود. پس از انجام تست کانال های PLC، تست کانال های TPS برای سیگنال هایSUBI , II سیستم حفاظتDEF,DISTANCE,DTTخط با نتایج مطلوب انجام شد و در پایان مجدداً سیستم حفاظت با وضعیت نرمال در مدار بهره برداری قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: تداوم پایداری و قابلیت اطمینان 100 درصد سیستم انتقال انرژی الکتریکی، تداوم انجام سرویس نگهداری پیشگیرانه، به موقع و دقیق تجهیزات را می طلبد. بنابراین بخشی از سیستم حفاظت خطوط انتقال و ارتباط های تلفنی در شبکه های انتقال از طریق سیستم PLC انجام می شود.

در شبکه های انتقال سیستم PLC مطمئن ترین مسیر جهت ارسال و دریافت سیگنال های حفاظتی خطوط انتقال و محیطی ایمن برای ارتباط های تلفنی مهم و حساس است. در سال های اخیر با راه اندازی سیستم فیبر نوری که از طریق شیلد وایر دکل های خطوط 400 کیلوولت عبور کرده، بستری به عنوان پشتیبان سیستم PLC (power line carrier) مهیا شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان