به گزارش خبرگزاری سازمان آب و برق خوزستان “افشین قلی پور”  گفت:  با اتمام تعمیرات سالیانه و رفع اشکالات و انجام سرویس های دوره ای تجهیزات نیروگاه، آمادگی ۸ واحد نیروگاه مسجدسلیمان جهت تولید انرژی حداکثری به مرکز کنترل برق کشور اعلام شد.

وی افزود: واحد های فاز اول نیروگاه با قابلیت تولید ۸۶۰ مگاوات و واحد های فاز دوم با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ مگاوات ساعت انرژی، آمادگی کامل  جهت تولید انرژی را دارند.

مدیر عامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان تصریح کرد: نیروگاه مسجدسلیمان با مجموع تولید ۱۸۶۰ مگاوات، نقش مهمی در تولید انرژی، کنترل فرکانس و پایداری شبکه برق کشور دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان