به گزارش شبکه خبری  سازمان آب و برق خوزستان؛ افشین قلی پور  گفت: با تلاش کارشناسان و رفع اشکال از سیستم جوینت کنترل، مجموع  هشت واحد نیروگاه مسجدسلیمان آمادگی مشارکت در کنترل فرکانس شبکه برق کشور را دارند.

وی افزود: واحد های فاز اول در بازه تولید ۱۷۰ تا ۲۱۵ مگاوات و مجموع ۱۸۰ مگاوات و همچنین واحد های فاز دوم نیروگاه در بازه ۱۹۰ تا ۲۵۰مگاوات و مجموع ۲۴۰ مگاوات در کنترل فرکانس شبکه برق کشور مشارکت دارند.

مدیر عامل سد و نبروگاه  مسجدسلیمان تصریح کرد: در پیک مصرف تابستان با توجه به تغیرات مکرر مصرف برق شبکه و نوسانات شدید فرکانس، سیستم جوینت کنترل در تثبیت فرکانس و پایداری شبکه برق کشور نقش مهمی دارد. افشین قلی پور عنوان کرد: سیستم جوینت کنترل بصورت اتومات کار کنترل فرکانس شبکه را بر عهده دارد که قبل از این کنترل فرکانس شبکه بصورت دستی توسط کارشناسان بهره برداری انجام می شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان