مدیر امور تعمیرات برقی مکانیکی شرکت بهره بردار ی از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از تعمیر اساسی الکتروموتور پمپ شماره 5 ایستگاه پمپاژ اصلی سبیلی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان "علی محمد گلابینی" گفت: الکتروموتور هزار کیلوواتی پمپ سه هزار لیتری این ایستگاه پس از تعمیر و تعویض قطعات اصلی آن، مجدداً در مدار بهره برداری قرار گرفت.

وی با اشاره به زمین های کشاورزی سبیلی دزفول که نسبت به رودخانه دز، در سطح بالاتری قرار دارند تصریح کرد: امکان آبیاری این مناطق به روش ثقلی وجود ندارد.

 گلابینی، تصریح کرد: حدود 6 هزار هکتار از اراضی این منطقه از طریق ایستگاه اصلی پمپاژ سبیلی و 4 ایستگاه فرعی آبیاری می شوند.

مدیر امور تعمیرات برقی مکانیکی شرکت بهره بردار ی از شبکه های آبیاری شمال خوزستان، آماده به کار بودن ایستگاه های پمپاژ را جهت تامین مطمئن و مستمر آب ضرروی دانست.

وی کاهش ریسک قطع جریان آب خروجی ایستگاه اصلی سبیلی را از اولویت های شرکت بهره برداری شمال خوزستان معرفی کرد.

گلابینی، هزینه تعمیر این الکتروموتور را افزون بر 220 میلیون ریال اعلام کرد.

شبکه آبیاری دز، با داشتن بیش از 1370 کیلومتر کانال و زهکش و 120 هزار هکتار اراضی تحت پوشش، یکی از بزرگ ترین شبکه های آبیاری و زهکشی کشور محسوب می شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
عکاس: مصطفی شریف
خبرنگار: مسعود پرموز