کارگاه آموزشی بهره برداری از تاسیسات آبی با تمرکز بر مدیریت بهینه تاسیسات آبیاری خوزستان به میزبانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در حاشیه این کارگاه عملکرد شرکت های بهره برداری استان را مطلوب توصیف کرد و گفت: کارهای ارزنده و بزرگی در شبکه های آبیاری انجام می شود که لازم است گزارش فعالیت ها بیش از گذشته انعکاس یابد.

"حمیدرضا لشکری" افزود: هماهنگی شرکت های بهره برداری با معاونت حفاظت و بهره برداری در سازمان می تواند بسیاری از چالش ها و مشکلات مدیریت شبکه های آبیاری را حل کند.

وی تعامل مسئولان و مردم را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: اگر قرار است در حوزه مسائل آب موضوعی مطرح شود؛ ابتدا باید در خط مقدم ارتباط با مردم، یعنی شرکت های بهره برداری، با تعامل سازنده برای مردم توضیح داده شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان، شبکه های آبیاری شمال خوزستان را عامل شکوفائی و آبادانی منطقه توصیف کرد و گفت: از یک سو شبکه آبیاری دز به عنوان مدرن ترین شبکه آبیاری کشور بخش وسیعی از زمین های کشاورزی شهرهای دزفول، شوش و اندیمشک را آبیاری می کند و از سوی دیگر از طریق یک کانال 107 کیلومتری در شبکه آبیاری کرخه شمالی علاوه بر تامین آب آشامیدنی شهرهای جنوبی استان، بخش وسیعی از اراضی دشت های اوان، دوسالق، ارایض و باغه آبیاری می شود.

"یعقوب کرمی" رضایت مشترکان و مدیریت بهینه منابع آبی را اصلی ترین اولویت شرکت برشمرد.

در کارگاه آموزشی یک روزه بهره برداری از تاسیسات آبی با تمرکز بر مدیریت بهینه تاسیسات آبیاری خوزستان، معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب وبرق خوزستان، مدیران عامل شرکت های بهره برداری ناحیه شمال خوزستان، کرخه و شاوور، کارون بزرگ، زهره و جراحی و مارون همچنین معاونان بهره برداری و مدیران مناطق تحت پوشش شرکت های مذکور حاضر و با نحوه مدیریت صحیح بهره برداری از تاسیسات آبی آشنا شدند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
عکاس: امین فروزمند
خبرنگار: مسعود پرموز