مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از پایان عملیات مساحی و سنجش کشت تابستانه در اراضی کشاورزی تحت پوشش شرکت متبوع خود خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان "یعقوب کرمی" با اعلام خبر فوق تصریح کرد: بیش از 37 هزار هکتار از اراضی شبکه آبیاری دز و 8 هزار هکتار از اراضی شبکه آبیاری کرخه شمالی  شامل زمین های زراعی مشترکان و شرکت های کشت و صنعت طرف قرارداد و نیز باغات منطقه از نظر نوع و میزان کشت، مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با یادآوری شرایط کم آبی تابستان امسال به تاخیر ایجاد شده در عملیات مساحی اشاره کرد و افزود: اگرچه سطح زیر کشت قراردادهای  تابستانه امسال نسبت به سالهای قبل کاهش یافت اما به منظور رفاه حال کشاورزان و با موافقت سازمان آب وبرق خوزستان در چندین نوبت، فرصت مجدد برای اصلاح قرارداد در نظر کرفته شد تا مشترکان مشمول جریمه های قانونی نشوند.

کرمی تاکید کرد: در مجموع حدود 7 هزار هکتار از اراضی مساحی شده، فاقد قرارداد و یا مازاد بر قرارداد شناسائی شد که با اعلام فرصت مجدد اصلاح قراردادهای تابستانه، بخش قابل توجهی از این اراضی در آمار نهائی اراضی دارای قرارداد ثبت شدند.

وی  با اشاره به ضرورت اطلاع مشترک از نحوه  مساحی زمین کشاورزی خود اظهار کرد: در فرایند مساحی و سنجش کشت تابستان بیش از  1800 برگ ابلاغیه سنجش کشت صادر و بیش از 900 تماس تلفنی جهت هماهنگی با کشاورزان برقرار شد.

به گفته کرمی از مجموع اراضی مساحی شده تابستانه فقط  85 درخواست مساحی مجدد توسط مشترکان به امور مساحی و سنجش کشت شرکت واصل شد که در اکثر موارد با استفاده از تصاویر ماهواره ای، صحت گزارش مربوطه مورد تایید قرار گرفت.

امور مساحی و سنجش کشت شرکت بهره برداری شمال خوزستان  زمین های زراعی تحت پوشش شبکه آبیاری ناحیه شمال را حداقل  سه بار در طول هر سال زراعی با توجه به تفاوت آب بهای محصولات زراعی، کنترل می نماید.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را در وسعتی نزدیک به ۱۸۰ هزار هکتار برعهده داشته و بیش از ۱۸ هزار مشترک دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
عکاس: مصطفی شریف
خبرنگار: مسعود پرموز