مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از اتمام سه قرارداد پژوهشی مصوب شده بین شرکت متبوع خود و دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان "یعقوب کرمی" گفت: طرح های پژوهشی "ساخت و بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی نانو ساختارهای یک بعدی برپایه تنگستن-بیسموت جهت تصفیه آب بوسیله انرژی خورشید، طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم گیری تخصیص آب در شبکه آبیاری دز براساس سناریوهای مدیریتی اقلیمی و طراحی و توسعه نرم افزار ارزیابی عملکرد مبتنی بر متدولوژی کارت امتیازی متوازن" در سال 1395 بین دو طرف قرارداد منعقد شد که در پایان سال 1397  این پروژه ها  بطور کامل به اتمام رسید.

وی مهمترین اهداف این طرح ها را به ترتیب "تهیه و ساخت نانوساختارهای ترکیبی بر مبنای تنگستن و بیسموت، مدیریت بهینه تخصیص آب در شبکه براساس سناریوهای مختلف اقلیمی و مدیریتی با هدف افزایش بهره وری آب و چارچوبی برای تدوین شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در همه واحدهای سازمانی شرکت بهره برداری شبکه های آبیاری شمال خوزستان" عنوان کرد و افزود: از نتایج این طرح ها در مدیریت شبکه های آبیاری شمال خوزستان استفاده می شود.

کرمی تصریح کرد: با توجه به موفقیت آمیز بودن نتایج همکاری های پژوهشی سازمان آب وبرق خوزستان و شرکت های وابسته در شمال خوزستان ،  دفتر همکاری های دانشگاه و صنعت آب و برق،  با هدف گسترش تعامل و کنترل مستمر دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول ایجاد شده است.

شبکه آبیاری دز در منطقه شمال خوزستان با داشتن نزدیک به 5000  سازه آبی یکی از مدرن ترین شبکه های آبیاری وزهکشی کشور است.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را برعهده دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
خبرنگار: مسعود پرموز