به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، “محسن سعادت فر” گفت: بیشترین سطح زیر کشت به محصول راهبردی گندم با ۲۶ هزار و۴۵۷ هکتار اختصاص داشته و پس از آن محصولات ذرت علوفه ای، چغندرقند، کلزا و کاهو قرار دارد.

وی با اشاره به اتمام قراردادهای زمستانه شبکه های آبیاری شمال خوزستان از آغاز عقد قرارداد محصولات تابستانه شبکه آبیاری دز در هفته آینده خبر داد و گفت: بدلیل وضعیت منابع آبی محدود، سطح زیر کشت مجاز برای قراردادهای زراعی تابستانه به میزان ۵۰ درصد سال های نرمال، محدود شده است.  

سعادت فر به تاخیر در آغاز عقد قراردادهای تابستانه امسال بدلیل کاهش شدید منابع آبی در سال زراعی گذشته و جاری و لزوم برنامه ریزی دقیق برای مصرف بهینه اشاره کرد وگفت: نحوه عقد قرارداد آب محصولات پائیزه با هماهنگی سازمان آب وبرق خوزستان متعاقبا اعلام می شود.

وی اعلام ممنوعیت کشت تابستانه در حوضه شبکه آبیاری کرخه شمالی را بدلیل کاهش شدید منابع آبی یادآور شد و گفت: همکاری بسیار خوبی در این حوضه از سوی کشاورزان صورت گرفته که جای قدردانی دارد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را بر عهده داشته و بیش از ۱۸ هزار مشترک دارد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال