به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “محسن سعادت فر” با اشاره به ضرورت لایروبی کانال های آبیاری بویژه در شرایط خشکسالی گفت: آمار یاد شده از آغاز سال ۱۳۹۹ تاکنون محاسبه شده و فقط از ابتدای سال جاری بیش از ۳۶۴ هزار و ۹۱۸ مترمکعب لایروبی در مناطق غرب، شرق و سبیلی شبکه آبیاری دز و نیز کانال های اصلی و فرعی پای پل  و کانال های منطقه دشت اوان در شبکه آبیاری کرخه شمالی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ماموریت تامین آب آشامیدنی شهرهای پائین دست از طریق کانال W2 نیز در سال جاری به شرکت بهره برداری شمال خوزستان اضافه شده است، تاکید کرد: لایروبی کانال های اصلی منطقه غرب شبکه آبیاری دز از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.

سعادت فر با تاکید بر اینکه زهکش ها علاوه بر انتقال زه آب زمین های کشاورزی، عموماً به عنوان مسیل نیز عمل می کنند؛ افزود: به منظور بهبود عملکرد این زهکش ها در مدت یاد شده بیش از ۲ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۷۴۴ مترمکعب لایروبی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری شمال خوزستان به ضرورت تعمیر کانال های آبیاری به منظور بهبود راندمان انتقال آب، افزایش بهره وری وتولید بیشتر محصولات زراعی اشاره و خاطر نشان کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون نزدیک به ۵۰ هزار مترمربع عملیات بتن ریزی در کانال های شبکه انجام شده است. 

سعادت فر اظهار امیدواری کرد با افزایش نزولات جوی و فراهم شدن امکان قطع آب کانال ها، عملیات تعمیرات کانال های شبکه با سرعت بیشتری ادامه یابد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز کرخه شمالی را بر عهده داشته و بیش از ۱۸ هزار مشترک دارد.  

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال