به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “عبدالعظیم ناسوتی” گفت: تامین آب اراضی کشاورزی منطقه سبیلی بدلیل ارتفاع بالای آن نسبت به رودخانه از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

به گفته وی با استفاده از ایستگاه اصلی پمپاژ سبیلی و۴ ایستگاه فرعی، آب رودخانه دز در کانال هایی بطول ۵۵ کیلومتر در زمین های کشاورزی توزیع می شود.

ناسوتی هزینه تعمیر پمپ مذکور را حدود یک میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد:  هم اکنون با بهره برداری مجدد از این پمپ ۱۰۰۰ لیتری، ظرفیت آبدهی این ایستگاه مهم افزایش یافته است.

ایستگاه پمپاژ اصلی سبیلی در شمال دزفول و در بالادست سد تنظیمی دز با استفاده از ۸ دستگاه الکتروپمپ، آب رودخانه دز را برای شبکه ۶ هزار هکتاری سبیلی پمپاژ می کند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال