کارشناس مسئول بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) از برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری HIV در شرکت آبیاری کارون برگ خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "هادی محمدزاده" گفت: به منظور ارتقای سطح آگاهی، آموزش و بهره مندی پرسنل و واحد HSE کارگاه آموزشی پیشگیری از HIV با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت  بهداشت دانشکده  علوم  پزشکی شهرستان شوشتر، در شرکت آبیاری کارون بزرگ  برگزار شد.

محمد زاده افزود: این کارگاه توسط "مرجان رمضانی"، مدرس و استاد برجسته، برگزار و مطالب مهمی از جمله  آمار شیوع بیماری در جهان و ایران، کلیاتی از بیماریHIV شامل: عوامل بیماری زا در بیماری های عفونی، چگونگی مقابله سیستم  ایمنی بدن با این عوامل و راه های انتقال و درمان بیماری های عفونی، راه های پیشگیری ازانتقال بیماری و کلیات تشخیص، مطرح و موردبحث قرار گرفت.

عکاس: غلامحسین تشکر
خبرنگار: غلامحسین تشکر