تست عملکرد دریچه های بدنه سد کارون3 با موفقیت انجام شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سدونیروگاه کارون3 در این رابطه گفت: به منظور کنترل و تخلیه آب مخزن سد در شرایط بحرانی و سیلاب های احتمالی، سه نوع دریچه در بدنه سد تعبیه شده است که مجموعاً توان تخلیه دریچه ها با احتساب سرریزهای آزاد نزدیک به 14 هزار متر مکعب بر ثانیه است که این تست به طور سالیانه جهت آماده به کاربودن به موقع دریچه ها انجام می پذیرد.

"نصرالله طاهری" ضمن موفقیت آمیز خواندن تست سالیانه مجموعه دریچه های بدنه سد کارون3 گفت: به منظور بررسی صحت عملکرد دریچه ها و آمادگی آنها جهت مواجهه با هر گونه سیلاب در فصول بارندگی، کلیه دریچه ها می بایست به صورت سالیانه مورد بررسی و عملا باز و بسته شوند که این عملیات بر اساس دستورالعمل های واحد بهره برداری با حضور نمایندگان گروه های بهره برداری، دفتر فنی مهندسی، تعمیرات، کنترل و پایداری، کمیته بحران و ایمنی شرکت انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه صحت و سلامت کلیه دریچه ها مورد تایید بوده و کلیه تجهیزات جانبی(الکتریکی، مکانیکی و ابزار دقیق) از نظر صحت عملکرد، آماده هر نوع عملیات در مواجهه با سیلاب و حوادث غیرمترقبه خواهند بود.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
خبرنگار: علی شاولی