حاشیه های محوطه شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون ۳، دچار آتش سوزی شد که با هوشیاری و حضور به موقع عوامل اطفای حریق این شرکت،آتش  مهار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه  کارون ۳، با بیان این که هم اکنون وضعیت کاملا عادی است در تشریح آخرین وضعیت آتش سوزی در سد کارون ۳ گفت: حاشیه های محوطه شرکت سد و نیروگاه کارون ۳، بر اثر عوامل طبیعی و گرمای زیاد دچار آتش سوزی شد و عوامل اطفای حریق این شرکت، با هوشیاری و حضور به موقع موفق به مهار آن شدند.

"نصرالله طاهری" افزود: پیش از این هم شاهد آتش سوزی مراتع خشک منطقه به دلیل شرایط خاص این فصل بوده ایم و این اتفاق جدیدی نیست.

وی با بیان این که تجهیزات کافی برای مقابله با آتش سوزی را در اختیار داریم، تاکید کرد: آتش سوزی بدون هیچ خسارتی در ساعت ۴ صبح روز پنج شنبه 4 مردادماه جاری توسط نیروهای مقابله با بحران سد، خاموش و هم اکنون وضعیت کاملا عادی است.

 مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه  کارون ۳، افزود: با توجه به فصل گرما، نیروهای بحران سد، در وضعیت آماده باش کامل هستند و در تمام مدت شبانه روز در محل کارشان حضور دارند.

وی تصریح کرذ: بنده شایعه خسارت به سایت اداری سد کارون ۳ که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده است را به شدت تکذیب می کنم.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی