مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3، از روشنایی تونل دسترسی به این نیروگاه، بدست نیروهای داخلی آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان"سید حمید صالحی" با بیان اینکه، تونل دسترسی به نیروگاه سد عظیم کارون3 بعد از گذشت 15 سال از زمان بهره برداری، همچنان تاریک و خاموش مانده بود، از رفع این نقیصه توسط نیروهای متخصص داخلی آن شرکت خبر داد.

وی با بیان این که ابتدا دیواره های تونل دسترسی اصلی از سازه پورتال تا ورودی به ارکشن بی نیروگاه به ارتفاع 2.3 متر به صورت اریب جانمایی هایی برای نورپردازی تعبیه شد افزود: با توجه به کدر بودن سطح بتن دیواره تونل و عدم انعکاس نور، ابتدا دیواره ها رنگ آمیزی، سپس نورپردازی آن در دستور کار قرار گرفت.

"آرمان جعفری" مدیر تعمیرات شرکت نیز در این خصوص گفت: واحد تعمیرات شرکت، ضمن برآورد هزینه طرح مذکور، عملیات اجرایی آن را در دو فاز راه اندازی روشنایی و فاز رنگ آمیزی دیواره های بتنی، به صورت همزمان آغاز نمود.

وی افزود: در فاز اول، با کابل کشی و نصب 136 عدد لامپ کم مصرف، روشنایی تونل دسترسی در مدت زمان 14 روزکاری انجام و در فاز رنگ آمیزی نیز سطوح بتنی تونل که سطح آن حدود 2 هزارو 500 متر مربع برآورد شده بود، در مدت زمان 20 روز کاری رنگ آمیزی گردید.

جعفری، هزینه راه اندازی روشنایی و رنگ آمیزی تونل دسترسی اصلی نیروگاه را حدود 200 میلیون ریال اعلام کرد که با رعایت حداکثر صرف جویی همراه بود.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی