به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان علی شاولی با بیان اینکه جشنواره کارگری هرساله در این شرکت اجرا می شود گفت: دراین جشنواره برنامه های متنوعی شامل: سخنرانی ،نمایش، موسیقی و مسابقه کودکان اجرا گردید که با استقبال کارکنان و بازنشستگان سد و نیروگاه روبرو شد.

سید حمید صالحی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳ طی سخنانی، از زحمات و تلاش همه کارکنان این مجموعه در جهت خدمت، تولید انرژی و تلاش بی وقفه جهت نیل به اهداف عالیه سازمانی خود تقدیرو سپاسگزاری به عمل آورد.

وی افزود: با توجه به نیاز استراتژیک کشور به تولید انرژی، باید همه کارگران و مهندسان خدوم  با ایثار و فداکاری بیشتری دوشا دوش هم، نیاز شبکه برق کشور را مرتفع سازند.

صالحی تصریح کرد : تقدیر از کارگران پرتلاش وظیفه ما مسئولین بوده و باید همه همت خود را برای رفع نیاز آنان بکار بندیم.

در پایان این مراسم از کارگران نمونه  و همکاران بازنشسته مراتب تقدیر و سپاس به عمل آورده شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3