به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان سید حمید صالحی در خصوص مشارکت موفق نیروگاه کارون3 تشریح کرد: با توجه به شروع فصل تابستان و گرمای بی سابقه در کشورو نیاز مبرم به تولید برق جهت پایداری شبکه برق کشور، این مجموعه با همت و تلاش مضاعف کلیه پرسنل، مشارکت حداکثری در کنترل فرکانس شبکه برق کشور را داشته است.

وی افزود: درمدت یاد شده کلیه واحدهای نیروگاهی با حداکثر توان در مدار تولید قرار داشته و در تیر و مردادماه سال جاری، این نیروگاه  با تولید حدود  920000 مگاوات انرژی، کمک قابل توجه ای را به صنعت برق کشور در پیک تابستان داشته است .

گفتنی است، سد و نیروگاه کارون3 با هشت واحد 250 مگاواتی و توان 2000 مگاوات انرژی، یکی از بزرگترین نیروگاه های برقابی کشور محسوب می شود.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3