به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، سید حمید صالحی گفت: با پایش وضعیت و بازرسی های صورت گرفته و با استفاده از دستگاه ترموویژن توسط گروه پایش وضعیت شرکت و همچنین بازدیدهای بعمل آمده از خطوط پست 400 کیلو ولت مشخص گردید، در ناحیه کلمپ مربوط به فازC  خط شهید عباسپور نقطه داغ ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه، با توجه به فصل گرما و حداکثر توانی که از طریق این خط منتقل می گردد و ممکن است انتقال انرژی از طریق این خط در آینده و در زمان پیک شبکه مختل گردد افزود: با توجه به مشکلات و محدودیت های زیادی که در زمان تعمیر وجود داشت اما با هماهنگی های لازم با گروه تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان و تلاش مجدانه، با کمترین زمان خاموشی عملیات تعمیر و رفع نقص انجام گردید.

گفتنی است پست ۴۰۰ کیلو ولت کارون ۳ دارای ۷ خط انتقال منتطقه ای  و فرا منطقه ای می باشد که نقش بسیار مهمی در انتقال انرژی الکتریکی در زمان پیک شبکه برق کشور را برعهده دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3