به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، سید حمید صالحی با بیان این که عملیات فوق به طور سالیانه جهت آماده به کار بودن به موقع دریچه ها انجام می پذیرد گفت: به منظور کنترل و تخلیه آب مخزن سد در شرایط بحرانی و سیلاب های احتمالی، ۳ نوع دریچه در بدنه سد تعبیه شده است که مجموعاً توان تخلیه دریچه ها با احتساب سرریزهای آزاد نزدیک به ۱۴ هزار متر مکعب بر ثانیه  می باشد که می بایست تا قبل از شروع بارندگی این تست انجام شود.

صالحی، تست سالیانه مجموعه دریچه های بدنه سد کارون ۳ را موفقیت آمیز خواند و افزود: به منظور بررسی صحت عملکرد دریچه ها و آمادگی آنها جهت مواجهه با هر گونه سیلاب در فصول بارندگی، کلیه دریچه ها می بایست به صورت سالیانه بررسی و عملا باز و بسته شوند.

در ادامه آرمان جعفری معاونت بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳ بیان کرد: این عملیات بر اساس دستورالعمل های معاونت بهره برداری سازمان آب و برق با حضور نمایندگان واحدهای بهره برداری، فنی مهندسی، کنترل و پایداری، کمیته بحران و همچنین نمایندگان سازمان آب و برق خوزستان و نماینده شرکت مشاور قدس نیرو انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3