رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان با ارسال لوح تقدیر از تلاش های مدیرعامل و عملکرد دست‌اندرکاران آموزش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این لوح تقدیر که به امضای "سعید کلهری" رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان رسیده، با تبریک دستیابی شرکت به رتبه پنجم اجرای بیشترین میانگین نفرساعت آموزشی کارکنان در میان شرکت‌های تحت پوشش آموزشی در سال1394، از مساعدت ارزنده‌ "شاهین کوه‌بزن" مدیرعامل و عملکرد دست‌اندرکاران آموزش شرکت به جهت تلاش‌های بی‌دریغ و صادقانه، قدردانی شده است.

در بخشی از این لوح تقدیر آمده است، توانمندسازی کارکنان یکی از روش‌های موثر برای استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان جهت دستیابی به اهداف سازمانی است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: سید حسن هاشمی صفائی