استاندار خوزستان از نخلستان روستاهای آبادان و خرمشهر بازدید و بر لزوم  جلوگیری از برداشت آب در طول مسیر رودخانه کارون برای کشت غیرمجاز تاکید کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یعقوب کرمی" مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور از بازدید استاندار خوزستان و هیئت همراه از روند آبرسانی به نخیلات "رمیله آبادان" خبر داد و گفت: استاندار خوزستان با بیان این که برای آبیاری نخلستان‌های منطقه 36 میلیون متر مکعب آب مورد نیاز است بر لزوم آبیاری نخلستان ها و زنده نگه داشتن آن ها به عنوان یک ثروت ملی تاکید کرد .

"غلامرضا شریعتی" تصریح کرد: برای نخلستان های این دو شهر، رها سازی آب به میزان 70 میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده است.

استاندار خوزستان ضمن بازدید از ایستگاه پمپاژ مارد در حوزه کارون جنوبی از اقدامات انجام شده توسط مجموعه شرکت آبیاری کرخه و شاوور تقدیر و بر لزوم پایداری این اقدامات تا رفع مشکل نخیلات شهرستان‌های آبادان و خرمشهر تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سجاد داریوشی