مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور با بیان این که مشکلات دایک مرزی تالاب هورالعظیم با حضور مدیرعامل، معاونت فنی و مهندسی، مدیر حراست، مسئول بهره برداری و تعمیرات شرکت کرخه و شاوور، نمایندگان مرزبانی و محیط زیست در دفتر مدیریت شرکت مورد بررسی قرار گرفت از ارایه راهکارهایی در این زمینه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "مسعود صادقی" با اشاره به  پیش بینی سیلاب رودخانه کرخه، در خصوص نحوه رها سازی آب از مخزن یک (سه سازه سر ریز 55 دهانه) و مخزن دو (سازه 35 دهانه و سازه 8 دهانه تخلیه تحتانی)دایک مرزی هورالعظیم گفت: در این جلسه مقرر گردید پس از تصمیم گیری در مدیریت بحران استان نسبت به رها سازی آب اقدام شود.

وی افزود: در این جلسه احیای سازه 110دهانه سر ریز به سمت عراق از طریق ایجاد کالوت یا لوله گذاری در جاده پاسگاه اسدپور و یا برداشت کامل جاده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان کلیه اعضای حاضر در جلسه نسبت به ترمیم آبشستگی های دور پاسگاه ها توسط شرکت نفت و لزوم رها سازی آب از مخازن یک و دو به سمت عراق تأکید کردند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: بابک لرکی
خبرنگار: لیلا پورسعید