معاونت فنی و مهندسی شرکت کرخه و شاوور از اتمام کار طراحی و اجرای ایستگاه پمپاژ قدس توسط آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبداله عساکره" گفت: این ایستگاه دارای پنج پمپ است که چهار پمپ وارد مدار و یک پمپ دیگر به عنوان رزرو نگهداری می شود.

وی پمپ ها را از نوع افقی گریز از مرکز معرفی کرد که با آبدهی 250 لیتر بر ثانیه، با روشن بودن چهار دستگاه به طور همزمان یک متر مکعب تأمین آب را انجام می دهد.

عساکره با بیان این که این ایستگاه حدود 800 هکتار زمین کشاورزی را زیر کشت خواهد برد تصریح کرد: روستاهای سگور عیسی، سگور صالح و بخشی از شهرک جلیزی، آب مورد نیاز خود را از این پروژه تامین خواهند کرد.

وی، طراحی و اجرای ایستگاه پمپاژ فوق را توسط پرسنل شرکت کرخه و شاوور معرفی و هزینه آن را افزون بر یک میلیارد و سیصد میلیون تومان اعلام کرد.

معاونت فنی و مهندسی شرکت کرخه و شاوور، تلاش و همت معاونت حفاظت و بهره برداری و پرسنل امور تعمیرات شرکت کرخه جنوبی در راه اندازی این ایستگاه را مورد قدردانی قرار داد و با بیان این که امیدواریم تا این سرمایه ملی منشا خیر و برکت برای منطقه باشد، تصریح کرد: اگر حمایت های مدیرعامل شرکت کرخه و شاوور نبود این کار به نتیجه مطلوب نمی رسید.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: مریم شمسایی