به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ ایرج امین‌پور اظهار داشت: در پی نصب تعدادی موتور تلمبه غیرمجاز بر روی انهار سلائمی و لشکرآباد، پرسنل بهره‌برداری این حوزه با همکاری واحد حراست و گروه حقوقی و با حضور نیروی انتظامی منطقه، بر اساس احکام اخذ شده از دادگاه شهر شاوور، موفق به پلمپ آنها و ممانعت از برداشت غیرمجاز آب از طریق این انهار شدند.

وی افزود: نهرهای سلائمی و لشکرآباد از جمله انهار شبکه تلفیقی این حوزه محسوب شده و نصب موتور تلمبه بر روی آنها مستلزم اخذ مجوز های لازم می باشد. 

مدیر امور بهره‌برداری حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور ادامه داد: تامین آب اراضی زراعی تحت پوشش نهرهای مورد نظر، طبق قانون مستلزم انعقاد قرارداد تامین آب از سوی کشاورزان و یا نمایندگان تشکل های زراعی خواهد بود. 

وی بیان کرد: این اقدام در راستای رعایت قوانین و مقررات موجود و به جهت ممانعت از تضییع حقوق سایر کشاورزانی است که اصطلاحاً خوش حساب خوانده شده و همه ساله با رعایت قوانین، در فصول زراعی مختلف، نسبت به تسویه حساب و انعقاد قرارداد تامین آب اقدام می نمایند.