به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور گفت: با توجه به تجمع نی و رسوب  در سردهانه‌های کانال‌های وصیله و دشت آزادگان( AMC) در سد انحرافی حمیدیه، پرسنل بهره‌برداری حوزه کرخه جنوبی شرکت، جهت افزایش آب ورودی به این کانال‌ها اقدام به پاکسازی سردهانه آنها کردند.

این روابط عمومی افزود: کانال وصیله و AMC نقش شایانی در انتقال و تامین آب زمین‌های کشاورزی شهرستان‌های حمیدیه، سوسنگرد و هویزه ایفا می‌کنند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور