یاسین دامک در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان اظهار داشت: با توجه به مشکلات بوجود آمده ناشی از نشت آب از سیفون کانال pc24 در محل تلاقی با جاده حمیدیه-سوسنگرد به سطح آسفالت و نشست در سطح آسفات و زمین مجاور و بوجود آمدن ترک در سطح جاده، عملیات ترمیم و رفع نشتی سیفون مذکور با پایان فصل کشت زمستانه و خاموش شدن ایستگاه پمپاژ جلالیه در دستور کار قرار گرفت. 

وی افزود: با توجه به عدم امکان قطع جاده مذکور و انجام عملیات ترمیم به صورت حفاری باز مقرر شد تا نسبت به خشک نمودن سیفون و آببندی درزهای لوله ها از داخل با استفاده از مواد آببندی آنی گیر و ماستیک پلی یورتان تک جزئی اقدام شود  که این عملیات با احداث بندهای خاکی در بالادست و پایین دست جهت تخلیه آب در سیفون در حال انجام است. 

مدیرنگهداری و تعمیرات ابنیه شرکت آبیاری کرخه و شاوور  بیان کرد: عملیات پمپاژ تا زمان تخلیه کامل آب داخل سیفون و آبهای زیر سطحی منطقه که پس از خالی کردن سیفون به داخل آن زهکش می شود ادامه خواهد یافت و پس از اطمینان از خشک شدن کامل درزها نسبت به پاکسازی و سپس آببند نمودن آنها با مواد اقدام خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور