به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ اسماعیل عرب زاده با بیان این مطلب که ارزیابی انجام شده، در مدت یک روز و توسط تیم ممیزی شرکت آرین توف انجام شد تصریح کرد: تمام مدارک و مستندات لازم و هـمچنین فرآیندها در اختیار ممیزان و مورد ارزیابی، پایش و کنترل قرار گرفت .

وی افزود : شرکت آبیاری کرخه و شاوور به منظور بهینه سازی اقدامات و وظایف خود و اجرای فرآیند بهبود مستمر در تمام امور، در حال پیاده سازی استاندارد و سیستم های مدیریتی نوین جهانی (ISO) است و انجام ممیزی مراقبتی سال دوم و تمدید گواهینامه مدیریت کیفیت ٩٠٠١ در این راستا صورت پذیرفته است .

مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آبیاری گرخه و شاوور بیان کرد: گروه ممیزی در جلسه اختتامیه، وضعیت رعایت الزامات استاندارد ایزو را در شرکت بسیار خوب ارزیابی نمود و شرکت آبیاری کرخه و شاوور را حائز شرایط تمدید گواهینامه اعلام کرد.

وی همچنین تصریح کرد: همکاران ما در حوزه های مختلف شرکت به صورت مستمر در حال اجرا و جاری سازی استانداردهای مدیریتی استقرار یافته هستند و با بروزرسانی و بازنگری دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی، خط مشی شرکت، رفع عدم انطباق‌های سنوات قبلی، برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و فرهنگ سازی رعایت این استانداردها در بطن شرکت درجهت کسب رضایت مندی حداکثری ذینفعان تلاش می‌کنند .

گفتنی است ممیزی مراقبتی یک ممیزی دوره ای است که توسط ممیز شخص ثالث و با هدف نظارت بر سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات ایزو انجام می شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور