به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ امیر عسکری گفت: طی دو روز گذشته با توجه به کاهش تراز سد حمیدیه و عدم تامین اشل مناسب بهره برداری در کانال قدس، ایستگاه‌های پمپاژ زمزم غیرفعال شدند.

وی افزود: با توجه به نیاز آبی در منطقه با بهبود نسبی‌ تراز آب در سد حمیدیه و همچنین اعمال برخی تنظیمات ایستگاه‌های ۱ و ۲ زمزم مجددا وارد  مدار شدند و هم اکنون عملیات توزیع آب در این شبکه در حال انجام می‌باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور