به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛  مسعود صادقی گفت: پیرو حمله شبانه سارقین مسلح به ایستگاه پمپاژ معرض و سرقت بخش زیادی از کابل های الکتروپمپ های ایستگاه ، واحد تعمیرات شرکت ضمن مراجعه به محل و بررسی تجهیزات نسبت به برآورد خسارت و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی مجدد اقدام کرد.

وی افزود: به دلیل حساسیت ایستگاه پمپاژ معرض و لزوم آماده سازی فوری جهت آبرسانی به اراضی تحت پوشش، این شرکت اقدام به تهیه تجهیزات مورد نیاز نموده و واحد تعمیرات به صورت فوری و طی زمان یک روز کاری اقدام به آماده سازی تجهیزات و ترمیم و تعویض کابل ها و راه اندازی مجدد الکتروپمپ ها نمود و در حال حاضر ایستگاه پمپاژ معرض با حداکثر ظرفیت آماده به کار می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور