رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان از آزادسازی ۵ هزار مترمربع اراضی بستر رودخانه کرخه در شهرستان حمیدیه خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد" گفت: با هوشیاری و اقدام قاطع و به موقع اداره حریم بانی این سازمان از تصرف، زمین خواری و ساخت سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه کرخه واقع در شهرستان حمیدیه جلوگیری شد.

وی از تخریب و قلع و قمع تمامی سازه‌های غیرمجاز ایجاد شده خبر داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور