به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مصطفی معصومی با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس تفاهم نامه همکاری که به امضای مدیران عامل سازمان آب و برق خوزستان و شرکت آب منطقه ای تهران رسید، مقرر شد تجربیات کسب شده در رصدخانه آب و انرژی سازمان ( پایلوت ملی) جهت ایجاد سامانه‌ رصد و پایش منابع آب و انرژی و همچنین داشبوردهای تخصصی و مدیریتی در محدوده فعالیت شرکت آب منطقه ای تهران با همکاری متخصصان آن شرکت به کار گرفته شود.

عباس صدریان فر در آیین مبادله تفاهم نامه، ضمن تاکید بر نقش حکمرانی داده در پیاده سازی حکمرانی موثر آب، انتقال دانش از سازمان به سایر آبهای منطقه ای را از برنامه های کاری خود اعلام کرد.

بهزاد پارسا نیز هدف از تبادل این تفاهم نامه را، ایجاد بستری مناسب جهت مدیریت موثر منابع آب با توجه به افزایش مخاطرات آبی (سیلاب و خشکسالی) طی سالیان اخیر با استفاده از تجارب کسب شده در رصدخانه سازمان آب و برق خوزستان اعلام کرد.

 معصومی نیز در پایان افزود: بر اساس توافق مفاد تفاهم نامه با همکاری متخصصان دو طرف در مدت ۲ سال، رصدخانه شرکت آب منطقه ای تهران و داشبوردهای مدیریتی در قالب مولفه‌های امنیت آبی راه‌ اندازی خواهد شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان