به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، نهمین جلسه بررسی وضعیت وصول درآمد بخش آب سازمان روز دوشنبه  13 آذر 1402، به ریاست محمد علی میری، معاون برنامه ریزی سازمان و با حضور مدیران امورآب مناطق و مدیران عامل شرکت های بهره برداری آبیاری و زهکشی و آبرسانی و کارکنان ستاد سازمان با هدف پایش ماهیانه درآمد بخش آب و بررسی مسائل مرتبط در سالن جلسات معاونت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی انجام شد.

معاون برنامه ریزی سازمان در این نشست ضمن تشکر از زحمات همه واحد ها در تحقق درآمدهای بخش آب، طبق برنامه زمان بندی صورت گرفته، به مسائل، مشکلات و نقاط ضعف و قوت هر واحد اشاره کرد و بر تلاش مضاعف همه کارکنان در ماه های پایانی سال جهت تحقق کامل برنامه های پیش تعیین شده تاکید کرد.
 
در این جلسه مدیر خدمات مشترکین و تعرفه در خصوص وضعیت درآمد 9 ماهه واحد ها گزارش خود را ارائه داد و مدیران واحدها نیز به بیان عملکرد و موارد و مشکلات خاص خود پرداخته و راهنمایی های لازم ارائه شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان