به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، علی اکبر محرابیان، شامگاه پنج شنبه 21 دی به همراه جمعی از مدیران استانی، از طرح توسعه و تکمیل آب دارخوین به ظرفیت ۱۳۵هزار مترمکعب در شبانه روز بازدید کرد.

با اجرای پروژه توسعه و تکمیل تصفیه خانه آب دارخوین، تامین آب شرب با کیفیت به میزان ۱۳۵ هزار مترمکعب در شبانه روز برای شهرهای دارخوین، شادگان، خنافره و بالغ بر ۱۶۰ روستا با جمعیت تحت پوشش ۲۲۱ هزار نفر، تا افق ۱۴۲۵ انجام خواهد شد.

مبلغ هزینه شده این طرح تاکنون۶۰۰ میلیارد تومان بوده است و مابقی اعتبار مورد نیاز این طرح تا تکمیل نهایی ظرفیت ۲۰۰ میلیارد تومان است.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان