به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “مهدی نیکنام” گفت: مطابق قوانین سازمان محیط زیست کشور و بخشنامه های ابلاغی از سوی سازمان آب و برق خوزستان، ادامه هر گونه عملیات تولیدی منوط به سنجش فصلی سطح آلایندگی شاخص های زیست محیطی کارگاه ها می باشد.

نیکنام افزود: اداره HSE این شرکت هم با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع با به کارگیری متخصصان ذیصلاح و با حضور و نظارت مدیریت اداره محیط زیست دزپارت، درخصوص عواملی همچون گاز، غبار و صدای محیط کارگاه، دود خودروها، آب شرب و فاضلاب محل های کاری اقدام به نمونه گیری، تهیه گزارش اندازه گیری ها و ثبت نتایج حاصله در سامانه خود اظهاری محیط زیست نموده است.

گفتنی است، نتایج این آزمایشات بیانگر رعایت استانداردهای زیست محیطی در این مجموعه بوده است.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3