به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مصطفی معصومی، با اشاره به شرایط حساس کنونی منابع آب و خشکسالی پیشِ رو در کلیه حوضه های آبریز استان خوزستان، گفت: 40 نقطه کلیدی پایش و سه پارامتر کمی و کیفی مهم با تعیین آستانه های هشدار برای هر پارامتر، در سلسله جلسات مدیریتی و با حضور مدیر عامل سازمان و سایر واحدهای تخصصی ذیربط شناسایی شد.
وی افزود: پس از شناسایی نقاط کلیدی جهت رصد وپایش منابع آب، داشبورد اطلاعاتی مدیریت ریسک خشکسالی به منظور مانیتورینگ لحظه ای شرایط منابع آب تهیه و عملیاتی شد.
معصومی بیان کرد: رصدخانه آب و انرژی با بهره گیری از این داشبورد اطلاعاتی در شرایط حساس، ضمن اعلام هشدارهای مرتبط، برنامه اقدام را به واحدهای تخصصی ذیربط اطلاع رسانی می نماید.
 مدیر رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: داشبورد اطلاعاتی مدیریت ریسک خشکسالی توسط تیم مشترک مدیریت رصدخانه آب و انرژی، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و معاونت مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب و با استفاده از توانمندی کارشناسان داخلی طراحی و پیاده سازی شده است.
حمید سلمان پور،مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان نیز در این رابطه گفت: باتوجه به رسالت دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بکارگیری تکنولوژی های روز جهت تسهیل در بهره برداری و توسعه سازمانی، این مهم با تلاش بسیار زیاد کارشناسان محقق شده است.
وی افزود: پیاده سازی داشبورد های مورد نیاز، طی دو ماه به صورت فشرده و با رویکرد کسب دانش و اتکا به ظرفیت کارشناسی همکاران جهت رفع نیازهای سازمان توسط کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت پذیرفته است.
سلمان پور از آمادگی این دفتر جهت آموزش و انتقال دانش کسب شده به همکاران و توسعه استفاده از این سامانه آماری خبر داد.  

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان