به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “فرهاد علیدوستی” گفت: مقره ها یکی از اجزای مهم و اصلی در پست ها و خطوط انتقال برق فشار قوی هستند، وظیفه اصلی آن عایق بندی و تحمل وزن هادی می باشد و بایداز نظر الکتریکی بحدی مقاومت داشته باشد که مانع اتصال بین سه فاز خطوط و دکل ها که به زمین وصل هستند شوند.

وی درادامه گفت: در شرایطی که هوا آلوده باشد گرد و خاک و مواد شیمیایی بر روی مقره جمع می شود و هنگامیکه با رطوبت بالا، ترکیب شوند، باعث کاهش خاصیت عایقی می شود. به همین علت شستشوی مقره ها در مواقعی که گرد و خاک و رطوبت بالا باشد الزامی می شود، لذا با توجه به بی برقی خطوط ۷۲۴ و ۷۲۵ بخش ۱۳۲کیلوولت، اقدام به شستن مقره ها شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان