مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از ترمیم بازوی آسیب دیده شیرپروانه ای واحد شماره پنج نیروگاه دوم آن سد خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصراله طاهری" با بیان این که بازوی اسیب دیده شیرپروانه واحد شماره پنج نیروگاه دوم سد شهید عباسپور با تکیه بر دانش فنی کارشناسان این شرکت بازسازی و به بهره برداری رسید گفت: اشکال ایجاد شده در بازوی شیر پروانه ای واحد شماره پنج نیروگاه دوم این شرکت پروسه بسته شدن اتوماتیک شیرپروانه ای را دچار اختلال کرد که این موضوع به سرعت مراحل  بهره برداری این واحد را تحت تاثیرخود قرار داد.

 طاهری به اهمیت لزوم انجام تعمیرات اساسی روی بازوی شیر پروانه ای اشاره کرد و گفت: با انجام کارشناسی های لازم و با همکاری کارشناس دفتر مکانیک دفتر معاونت بهره برداری و توسعه نیروگاه های سازمان آب و بررق خوزستان بوش های مورد نظر طبق استاندارد های داخلی بازسازی و پس از عبور از تست های فنی مورد نظر با موفقیت نصب و شیر پروانه ای واحد شماره پنج نیروگاه دوم سد شهید عباسپور راه اندازی گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی