مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور  از تهیه نقشه جدید و افزایش قابلیت اطمینان سیستم اطفای حریق co2 در آن مجموعه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصرالله طاهری" گفت: این عملیات تعمیراتی که طی برنامه ریزی های مختلف فنی بر روی واحد های پنج و شش نیروگاه دوم سد شهیدعباسپور صورت گرفت به افزایش سطح ایمنی و اطمینان عملکرد سیستم اطفای حریق این نیروگاه کمک شایانی نموده است.

وی با بیان این که به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی و بروز آتش سوزی در واحد های نیروگاهی و برای کسب استاندارد های لازم در این زمینه اقدامات اصلاحی متعددی در ساختار سیستم اطفای حریق co2 واحدهای پنج و شش نیروگاه دوم صورت گرفت افزود: با اضافه کردن سیگنال های لازم و افزایش سطح مانیتورینگ آن در سیستم اتوماسیون نیروگاه و تهیه نسخه های جدیدی از سیستم تغییر یافته، عملیات اطفای حریق بر روی واحد های یاد شده با سرعتی مضاعف صورت می پذیرد که این مهم در عملکرد واحد های نیروگاهی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

  طاهری تصریح کرد: سیستم اطفای حریق نیروگاه در حال حاضر در حوادث احتمالی از قدرت بیشتری برخوردار است که با افزایش سطح مانیتورینگ آن، سطح کنترل بهره بردار بر روی واحد ها افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی