مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور، وجود گرد و غبار و رطوبت بر روی باس داکت های حامل باس ارتباطی بین ژنراتور و ترانس قدرت را در نیروگاه دوم موجب فرسودگی و تخلیه الکتریکی در این سیستم حیاتی معرفی کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "نصراله طاهری"، علت اجرای این پروژه فنی را به منظور رفع نواقص ایجاد شده روی داکت های ارتباطی بین ژنراتور و ترانس های نیروگاه دوم که وظیفه انتقال و حفاظت از باس های انرژی را برعهده دارند عنوان کرد.

وی افزود: اشکالات فنی ایجاد شده بوسیله عوامل طبیعی موجب تخلیه الکتریکی روی مقره های نگهدارنده درون باس داکت گردیده که این امر ایجاد خطای هادی انرژی دار به زمین را در پی خواهد داشت.

طاهری تصریح کرد: با انجام این پروژه فنی که شامل مسدود نمودن مسیرهای ورود رطوبت و گرد و غبار، رفع ضایعات ایجاد شده بوسیله گرد و غبار و بهینه سازی مقره های نگهدارنده باس و همچنین تعویض مقره های معیوب علاوه بر رفع موانع موجود بر عملکرد این سیستم قابلیت اطمینان آن نیز با پیشگیری از فالت های احتمالی افزایش چشمگیری داشته است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی