با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان،"سید قاسم موسوی" بعنوان دبیر و حجج الاسلام والمسلمین "سیدجمال عبودتیان، مسعود مشرفی و سید محمدامین میرعلایی"، "حمیدرضا اسماعیلی"، "عبدالصمد رئیسی"، "مهران مومن غریب"، "حسین خادم"، و "فرزانه مدملیل خواه" نیز برای مدت یکسال بعنوان اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان منصوب تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نمایند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور