به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “داریوش بهارلویی”، مدیر نوآوری،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان، ضمن اعلام این خبر گفت: در این نشست دستاوردهای رصدخانه آب و انرژی به عنوان پایلوت مرکز ملی آب ایران ارائه شد.

وی افزود: این نشست با حضور اساتید و محققین صنعت آب و برق از سراسر کشور برگزار شد و اهداف رصدخانه، فرایند گردش اطلاعات از منابع اطلاعاتی تا نمایش و بهره برداری در رصدخانه، بررسی زیرساخت های موردنیاز فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه جزئیات میزهای تخصصی، فرایندها، ابزارها و سامانه های مدیریت متمرکز بحران های آبی به شرکت کنندگان در نشست ارائه شد.

نشست تخصصی رصدخانه آب و انرژی با همت مدیریت نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی سازمان و همکاری پژوهشگاه نیرو همزمان با هفته پژوهش و فناوری برگزار شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان