به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این بازدید، ضرورت و کارکردهای رصدخانه آب و انرژی به عنوان بستری برای حکمرانی آب از طریق حکمرانی داده برای ایجاد شفافیت اطلاعات، مشارکت ذی نفعان و مدیریت بهم پیوسته منابع آب، انرژی و محیط زیست تشریح شد.
در این بازدید محمدرضا شریفی، استاد منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز ضمن ابراز خرسندی از تلاش های سازمان آب و برق خوزستان، گفت: بدون شک تلاش های فناورانه صورت گرفته در مدیریت آب استان و کشور، موجب ایجاد امید و انگیزه در دانشجویان به عنوان سرمایه های ملی خواهد شد.
وی ابزار امیدواری کرد که این بازدیدها و جلسات دانشگاه با سازمان آب و برق خوزستان تدوام پیدا کند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان