به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، حسین فرهنگ هدف از اجرای این عملیات را تأمین آب به موقع اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه آبیاری شمال شرق اهواز در فصل زمستانه جاری و نگهداری از تأسیسات عنوان کرد و گفت: ضمن هماهنگی و با نظارت کارشناسان مدیریت تعمیرات و نگهداری معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، دو دستگاه  الکترو پمپ ایستگاه ویس تعمیر، اورهال، نصب و راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: این عملیات در مدت دو هفته در کارگاه تعمیرات پمپ شرکت کارون بزرگ انجام شد که موجب کاهش هزینه های تعمیرات و همچنین تعمیرات بهنگام الکتروپمپ های مستقر در شبکه های آبیاری تحت پوشش شد.

معاونت نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ خاطرنشان کرد: الکتروپمپ های  تعمیر شده، از نوع شناور با دبی دو هزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه بوده که تعمیر و راه اندازی آن ها، کمک موثری به حفظ سطح آمادگی ایستگاه پمپاژ ویس کرده و مانع از بروز اخلال در امر بهره برداری و تامین آب به موقع و پایدار اراضی کشاورزی تحت پوشش در فصل جاری خواهد بود.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ