به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عباس صدریان فر" با حضور در رصدخانه آب و انرژی به بررسی آخرین وضعیت منابع آبی خوزستان پرداخت.

در این بازدید گزارشی از آخرین وضعیت منابع آب استان، ذخایر سدها و برنامه‌های پایشی این مرکز ارائه شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان