به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سیدحمید صالحی"، مدیرعامل سد و نیروگاه کارون3، با اشاره به فعالیت های موفقیت آمیز کارکنان این شرکت طی سال گذشته، اظهار کرد: در روزجهانی کارگر، فرصت مناسبی به دست آمد تا ضمن بزرگداشت این روز، از همه کارکنان تقدیر و قدردانی به عمل آید.

گفتنی است در پایان مراسم، 35 نفر از همکاران نمونه با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه قدردانی شدند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3