مدیر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، از برگزاری کارگاه آموزش عملی و راهبری نرم افزار مدیریت دانش و جلسه راهبری مدیریت دانش در سطح شرکت با حضور معاونان، مدیران، نمایندگان دانشی و کارشناسان این شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد امین مکی" گفت : مدیریت دانش می تواند با یکپارچه سازی سرمایه های دانشی سازمانی در بخش های مختلف و تاثیر گذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند مشتری مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی ، باز طراحی فرایندها، تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به صریح و توجه دانش افراد و خبرگان زمینه ارتقای صحیح فعالیت ها در رسیدن به اهداف مورد نظر داشته باشد.

وی با بیان اینکه کارگاه آموزش عملی و راهبری نرم افزار مدیریت دانش با هدف شروع بهره برداری از امکانات و مزایای این سامانه باحضور معاونان، مدیران، نمایندگان دانشی و کارشناسان این شرکت در سالن آموزش سد با تدریس مهندس شاه بختی مسئول نرم افزار شرکت نداک برگزار شد افزود : این سامانه بصورت متمرکز در مجموعه سازمان آب و برق خوزستان جهت استفاده در شرکتهای تابعه راه اندازی شده و به صورت مستمر بانک اطلاعاتی دانشی با همکاری کلیه پرسنل شرکتهای متبوع افزوده و به روز رسانی می گردد.

ایشان خاطرنشان کرد: مهمترین اهداف و برنامه های شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون در زمینه مدیریت دانش ثبت و جمع آوری تجربیات ارزشمند همکاران، شناسایی کارکنان دانشی در حوزه های مختلف استراتژیک، تشکیل کارگروه خبرگان دانش شرکت متناسب با درخت دانش و ایجاد بستر مدیریت مشارکتی می باشد.

از دیگر اهداف مهم بکارگیری این سامانه، طرح مسائل و مشکلات و شناسایی راه حل های موثر از طریق مشارکت با سایر کارشناسان در شرکتهای زیر مجموعه سازمان آب و برق خوزستان و نیز معرفی متخصصان و رابطین در حوزه های مختلف دانش می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد